Aktualnosci

Laser LUNULA - Przełomowa metoda leczenia i regeneracji paznokci.

Zniszczenia płytki paznokci dłoni i stóp to jeden z najbardziej uciążliwych problemów w dermatologii i medycynie estetycznej. Paznokcie uszkodzone lakierami, zniszczone intensywnymi zabiegami kosmetycznymi, lecz także chorobami np. cukrzycą, łuszczycą, liszajem płaskim to przyczyna zmartwień tysięcy kobiet i mężczyzn. Największym jednak problemem są zmiany paznokci o charakterze grzybiczym, często bardzo głębokie, dające ujemne wyniki w badaniach mykologicznych. 

 

         

Informacje medyczne

Podologia

Podologia/podiatria to nauka o stopach i ich schorzeniach. Obejmuje swoim zakresem diagnostykę, leczenie, zabiegi terapeutyczne i profilaktykę zaburzeń w obrębie stóp. W Polsce podologia jest często kojarzona z „pielęgnacją stóp” lub „leczniczym pedicurem”, co jest wycinkiem jej obszaru działania.

Rozróżnia się bowiem:

 • podologię ortopedyczną /ortopodologię/ - zajmuje się wadami, zniekształceniami i chorobami, zarówno wrodzonymi jak i nabytymi w obrębie stawów kości i tkanek miękkich okołostawowych stóp oraz ich wpływem na wyższe piętra narządu ruchu,
 • podologię kosmetyczną – zajmuje się problemami skórnymi stopy /nadmierne rogowacenie naskórka, modzele, odciski, pękające pięty, brodawki, kurzajki, wrastające paznokcie/, rekonstrukcją uszkodzeń płytki paznokcia, przycinaniem i opracowywaniem paznokci zniekształconych, jak i dbaniem o estetykę paznokci,
 • podologię leczniczo- pielęgnacyjną - obejmującą zarówno problemy dermatologiczne /nadmierna potliwość, zaburzenia naczyniowe, grzybice, owrzodzenia i rany stóp i podudzi/, jak i pielęgnacyjne /oczyszczanie owrzodzeń, terapia podciśnieniem, zakładanie specjalnych opatrunków, i inne. Szczególnym działem jest opieka profilaktyczna i profesjonalna pielęgnacja ran na stopach u chorych na cukrzycę.

Stopa

Stanowi część kończyny dolnej poniżej podudzia. Składa się z 26 kości, 33 stawów i 107 więzadeł. Do kości w obrębie stopy przyczepia się 20 mięśni. Jej budowa zapewnia doskonałą statykę, umożliwia sprawne poruszanie w pozycji pionowej, stanowi doskonały amortyzator przeciążeń oraz jest precyzyjnym aparatem recepcyjnym kontrolującym np. rodzaj i „wyczuwanie” podłoża. Posiada system receptorów powiązanych z narządem ruchu, systemami równowagi, a według medycyny chińskiej ze wszystkimi narządami ciała.

W obrębie stopy zdrowego człowieka, w pozycji stojącej, punkty nacisku ciężaru ciała rozkładają się w rzucie guza piętowego oraz głowy I i V kości śródstopia. Taki rozkład sił warunkowany jest przez istnienie sklepienia stopy utworzonego przez pięć łuków podłużnych oraz dwóch łuków poprzecznych kostno-mięśniowo-więzadłowych. Wszelkie wadystóp, zarówno widoczne, jak i tzw. ukryte, zaburzają ten układ i powodują powstawanie zmian na skórze stóp, w tkankach miękkich, w obrębie stawów i kości,jaki w wyższych piętrach narządu ruchu

Rodzaje wad, chorób ortopedycznych stóp - wrodzonych i nabytych

Wady stóp

Należą do nich wady o różnym stopniu zaawansowania – zarówno bardzo poważne, wymagające korekcji operacyjnych jak i lżejsze, leczone korekcyjnie i fizjoterapeutycznie

Najbardziej znaną wadą wrodzoną, powstającą w życiu płodowym, jest stopa końsko-szpotawa. Stopa taka ustawia się w zgięciu palcami ku dołowi,z podeszwą zwróconą się do strony wewnętrznej,przy różnym stopniu zaawansowania przykurczu.

Inną wadą, gdzie ustawienie stopy jest odwrotne, jest wrodzona stopa płasko-koślawa. Obie te wady to bardzo poważne choroby, wymagają leczenia operacyjnego- czasem wielokrotnego.

Szereg innych zaburzeń budowy stóp, nie wymagających leczenia operacyjnego to:

 • koślawość,
 • szpotawość,
 • stopy płaskie i wydrążone,
 • paluchy koślawe i różne kombinacje powyższych zaburzeń.

Są one często rozpoznawane oraz leczone w wieku dziecięcym i rozwojowym za pomocą ćwiczeń i wkładek korekcyjnych. W wieku dojrzałym leczenie jest z reguły zaniedbywane, a zgodnie z panującą opinią o wyłącznie biernym, podpórczym działaniu wkładek - nie są one noszone.Postępowanie takie dotyczy zarówno widocznych na pierwszy rzut oka wad ortopedycznych wymienionych powyżej, jak i występujących znacznie powszechniej tzw. wad ukrytych, rzadko dotychczas rozpoznawanych.Jak się okazuje, wszystkie wady stóp odgrywają istotną rolę w prowokowaniu przeciążeń, a następnie zmian zwyrodnieniowych w wyższych piętrach narządu ruchu,a u osób dojrzałych stają się one znaczącym czynnikiem patogenetycznym Choroby Przeciążeniowej.Ze względu na powszechność występowania i ograniczoną znajomość tych zaburzeń wspomnimy szerzej o tzw. wadach ukrytych, pomijając wady ogólnie znane.

Przedstawiane poniżej wady mają charakter wrodzony.Podkreślamy ich znaczenie ponieważ dotychczas nie zwracano na nie szczególnej uwagi, nawet w środowisku specjalistów,a występują bardzo powszechnie. W badaniu klinicznym ujawniają siępodczas badania specyficznymi testami lub podczas badania na matach tensometrycznych w trakcie obciążania dynamicznego, w określonych fazach chodu. Wady te powodują istotnezaburzenia funkcji chodu, liczne niekorzystne przeciążenia w wyższych piętrach narządu ruchu, a także wpływają na dynamikę ruchu podczas uprawiania niektórych dyscyplin sportowych.

Stopa/choroba Mortona

 

 

 

 

 

 

Jest to anatomiczna wada wrodzona polegająca na skróceniu i przeroście pierwszej kości śródstopia. W badaniu i na zdjęciu rtg staw śródstopno-paliczkowy palca drugiego sytuuje się bardziej obwodowo niż pierwszego, a w badaniu klinicznym pierwszy staw sródstopno paliczkowy jest „bliżej” pięty niż drugi, zaś pierwsza przestrzeń międzypaliczkowa jest dłuższa niż druga. Często współistnieje nadmierna ruchomość pierwszego segmentu śródstopia /paluch/, a na podeszwach obserwuje się charakterystyczne modzele i zgrubienia - pomiędzy drugą i trzecią kością śródstopia oraz na przyśrodkowej powierzchni palucha. W zakresie dolegliwości występuje tu bolesność uciskowa głowy pierwszej kości śródstopia, bóle śródstopia podczas chodzenia i stania, bóle modzeli skórnych. Zbyt długa druga kość śródstopia powoduje szereg nieprawidłowości w dynamice chodu, doprowadza do koślawości stopy, palucha koślawego /hallux/, przeciążenia stawu kolanowego i biodrowego. Może być przyczyną bólów całej kończyny dolnej w mechanizmie przeciążenia mięśnia gruszkowatego w tzw. rwie gruszkowatej.

Leczenie wymaga skonstruowania specjalniewyprofilowanej wkładki korygującej, umożliwiającej podpieranie pierwszej kości śródstopia i odbijanie się z palucha.

Palec Mortona

 

 

 

 

 

 

Jest to zjawisko występowania większej długości palca drugiego niż palucha.

Palec Mortona daje podobne zaburzenia dynamiki chodu, objawy kliniczne i może powodować takie same dolegliwości jak omówiona powyżej stopa Mortona. Celem zapobiegania rozwojowi skutków tej wady oraz w leczeniu stosuje się wkładki termoformowalne.

Nerwiak Mortona

Pomimo, że jest najrzadziej występującym z zburzeń opisanych przez Mortona, w Polsce wyłącznie to schorzenie jest kojarzone z jego nazwiskiem. Przyczyną nerwiakazazwyczaj jest wrodzona nieprawidłowość anatomiczna, kiedy gałąź boczna nerwu podeszwowego łączy się z gałęzią przyśrodkową, powodując zwiększenie wymiaru poprzecznego nerwu. Nerwy te są usytuowane powierzchownie pod podeszwą w tkance podskórnej, tuż pod podściółką tłuszczową. Podczas chodzenia podłoże wywiera ucisk od dołu na gałęzie nerwu, a więzadło uciska od góry, powodując kompresję poszerzonych struktur nerwowych. Schorzenie ujawnia się najczęściej w związku z obniżeniem sklepienia poprzecznego około 50 r.ż. Występuje tu piekący ból stopy, szczególnie podczas obciążania, pomiędzy trzecim a czwartym palcem stopy, ale również może wystąpić pomiędzy pozostałymi palcami. Czasami występuje wyczuwalny guzek w obrębie podeszwy stopy, najczęściej pomiędzy trzecim a czwartym palcem.

Również w tym przypadku, specyficznie ukształtowana wkładka termoformowalna może przynieść korektę wady stopy, odciążyć uciskane miejsce i przywrócić funkcję stopy.

Kolejne dwa zaburzenia wrodzone stóp, opisane całkiem niedawno przez B. Rothbarta to:

Stopa typu PME / primusmetetarsuselewatus/ iSubkliniczna/przedkliniczna/ stopa końsko-szpotawa

Stopa PME jest związana z zaburzeniem rozwojowym stopy w okresie płodowym.Pomimo podobnej nazwy z ciężką wadą stóp opisaną powyżej nie wymaga leczenia operacyjnego. Jest skutkiem nieprawidłowego procesu ustawiania się szyi i głowy kości skokowej i w następstwie nieprawidłowego kontaktu ze szczytem kości piętowej. Nieprawidłowe ustawienie kości skokowej powoduje dalsze zaburzenia doprowadzając w efekcie do uniesienia /elewacji/ palucha, niedostatecznego podparcia oraz obniżenia wysokości pionowej głowy pierwszej kości śródstopia. Skutkuje to nieprawidłowościami:

  • w obrębie samej stopy,
  • w układzie kostno-szkieletowym i tkankach miękkich wyższych pięter narządu ruchu,
  • zaburzeniami propriorecepcji i czucia głębokiego, łącznie z nieprawidłową informacją i stymulacją centralnego układu nerwowego.

Poniżej wymieniono najważniejsze choroby w obrębie stóp i w wyższych piętrach narządu ruchu mogące być następstwem nieleczonych wad stóp:

 • Zapalenie powięzi stopy, ostroga piętowa,
 • Zwyrodnienie stawu palucha i palców stopy,
 • Zapalenie kaletki palucha, paluch koślawy,
 • Palce młotkowate,
 • Modzele i odciski,
 • Złamania „marszowe”,
 • Zwyrodnienie stawu skokowego,
 • Zwyrodnienie stawu kolanowego,
 • Zespół mięśnia gruszkowatego,
 • Zwyrodnienie stawu biodrowego,
 • Zwyrodnienie i uszkodzenia dyskowe /dyskopatia/ w różnych odcinkach kręgosłupa,
 • Zwyrodnienie stawu skroniowo-żuchwowego, i inne.

Rodzaje chorób dermatologicznych skóry stóp i paznokci

Grzybica stóp

Zakażenie grzybicze może mieć postać:

 • międzypalcową – występują złuszczenia, maceracje, drobne pęcherzyki w przestrzeniach między-palcowych stóp,
 • potnicową – występują zlewne ogniska rumieniowo – wysiękowe z pęcherzykami na całych podeszwach, w okolicach palców i w śródstopiu,
 • złuszczającą – rozlane zmiany rumieniowe z nadmiernym rogowaceniem złuszczaniem skóry całej powierzchni stóp.

Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zainfekowanymi butami, skarpetami, ręcznikami oraz wykładzinami podłogowymi w łaźniach, basenach, saunach, siłowniach.

Zmiany grzybicze skóry stóp w stanie ostrym są przeciwskazaniem do zabiegów gabinecie podologicznym – wymagają leczenia dermatologicznego – farmakologicznego ogólnego i miejscowego.

Grzybica paznokci

Objawy: kruchość i łamliwość płytek paznokciowych, zgrubienia i występowanie zrogowaciałych mas pod płytkami. Paznokcie są białawe lub mają białawe smugi, czasem żółto-brunatne, szaro-zielonkawe. Może dojść do częściowego lub całkowitego wykruszenia płytki paznokcia.Zakażeniu sprzyjają zaburzenia ukrwienia /cukrzyca/, unerwienia /neuropatia, niedowłady/, obniżenie odporności organizmu, przewlekły ucisk i urazy mechaniczne. Leczenie wymaga systematycznego oczyszczania zakażonych fragmentów paznokcia w gabinecie podologii kosmetycznej z jednoczesnym stosowaniem leczenia farmakologicznego ogólnego i miejscowego w gabinecie dermatologicznym.

Drożdżyca paznokci i wałów paznokciowych

Przyczyną jest zakażenie grzybami drożdżopodobnymi skóry wałów paznokciowych i samych paznokci. Objawia się bolesnością wałów paznokciowych, ich obrzękiem, silnym zaczerwienieniem, obecnością treści ropnej między wałem i płytką paznokciową oraz obumieraniem obrębka górnego wału paznokciowego. Płytka paznokcia staje się pobruzdowana, ulega biało-brunatnemu przebarwieniu.Paznokcie tracą połysk, rozwarstwiają się, oddzielają od macierzy, wreszcie ulegają zniszczeniu. Częstym powikłaniem są paznokcie wrastające.

Drożdżyca wymaga leczenia w gabinecie dermatologicznym – ogólnego i miejscowego, skojarzonego z leczeniem w gabinecie podologii kosmetycznej -oczyszczającym i korygującym wrastanie paznokci.

Łuszczyca paznokci

Zmiany polegają na powstawaniu punkcikowatych wgłębień w obrębie płytek paznokciowych oraz rogowaceniu podpaznokciowym, które unosi ku górze wolny koniec płytki paznokciowej.Czasem dochodzi do spłaszczenia całego paznokcia, a nieraz obserwuje się żółte przeświecanie grudki przez płytkę. Wymaga leczenia dermatologicznego z systematyczną opieką w gabinecie podologii kosmetycznej celem usuwania obumarłych i przerastających tkanek.

Liszaj płaski

Występują tu zmiany paznokciowe pod postacią podłużnego pobruzdowania z linijnymi pęknięciami, ścieńczeniem płytki, a czasem nawet częściowego zniszczenia paznokcia. Wymaga leczenia dermatologicznego i opieki w gabinecie podologii kosmetycznej celem usuwania obumarłych lub pękających części paznokci.

Paznokcie wrastające

Towarzyszą licznym chorobom stóp, jak i występują samoistnie. Często przyczyną są schorzenia zapalne lub nieprawidłowo wykonywane zabiegi pedicure. Wymagają leczenia dermatologicznego choroby podstawowej wraz z zabiegami w gabinecie podologii kosmetycznej – zakładaniem klamer i pielęgnacją stóp.

Nadpotliwość stóp i wyprysk potnicowy

Przyczyną jest niezależna od temperatury, nadmierna czynność gruczołów potowych skóry stóp. Ciągła wilgotność skóry stopy doprowadza do maceracji i złuszczania naskórka, pękania skóry stóp odparzeń i otarć, czemu towarzyszy często charakterystyczny przykry zapach.

W szczególnych przypadkach dochodzi do wyprysku potnicowego objawiającego się wysiewem licznych pęcherzy i pęcherzyków na podeszwach i bocznych powierzchniach palców. W leczeniu dermatologicznym dobre efekty przynosi ostrzykiwanie stóp botuliną /Botox/ natomiast w postępowaniu podologicznym stosuje się zabiegi pielęgnacyjne miejscowe.

Zmiany barwnikowe

Są to punktowe przebarwienia, pieprzyki, plamy na skórze stóp - na powierzchni grzbietowej, podeszwowej, palcach, paluchu. Wymagają szczególnej uwagi i ostrożności. Ocenia się że 10% takich zmian może być czerniakiem złośliwym. Nie wolno tych miejsc skaleczyć, szorować tarką lub pumeksem. W każdym przypadku należy skonsultować się z dermatologiem!

Rogowacenie dłoni i stóp

Jest to schorzenie genetyczne objawiające się nadmiernym rogowaceniem skóry na podeszwach stóp. Naskórek jest zgrubiały, twardy, o żółtawym i woskowym zabarwieniu. Płytki paznokciowe na skutek rogowacenia podpaznokciowego bywają zgrubiałe i przerosłe. Stopy z tym schorzeniem wymagają stałej pielęgnacji w gabinecie podologii kosmetycznej.

Brodawki stóp

Powstają na skutek zakażenia wirusowego. Występują pojedynczo lub po kilka jako głęboko usadowione grudki o czerwono-brunatnym, punktowym przebarwieniu i szorstkiej, zrogowaciałej powierzchni. Czasem bywają bolesne. Skutecznym sposobem leczenia jest miejscowa kriodestrukcja/wymrażanie/w gabinecie dermatologicznym, a następnie pielęgnacja w gabinecie podologii kosmetycznej.

Modzele i odciski

Powstają w wyniku nieprawidłowego obciążania skóry stóp w wyniku istniejącej wady stóp lub nieodpowiedniego obuwia. Są to miejscowe,z reguły bardzo bolesne, zgrubienia naskórka i skóry, czasem z głęboko sięgającym czopem rogowym. Do ich wyleczenia konieczne jest równoległe stosowanie zabiegów w gabinecie podologii kosmetycznej oraznoszenie odpowiednio wykonanych w gabinecie podologii ortopedycznej wkładek, korygujących istniejącą wadę stóp.

Zaopatrzenie stopy cukrzycowej i terapia owrzodzeń

Wymaga stosowania odpowiednich opatrunków, umiejętnego oczyszczania istniejących ran jak i stosowania odpowiednich wkładek do obuwia zapobiegających powstawaniu nowych owrzodzeń.