Witamy

Pierwszy w regionie świętokrzyskim kompleks gabinetów ukierunkowanych na pomoc we wszystkich problemach związanych ze stopami. Oferujemy wszechstronną pomoc dla stóp - od niemowlaków po seniorów, od problemów skórnych po ciężkie zniekształcenia kostne, od rozpoznania choroby po zaopatrzenie ortopedyczne.

Rejestracja

41 344 70 69
793 801 831

Kielce,
Al. Szajnowicza-Iwanowa 13F
(Budynek Dar-Medica naprzeciwko Pasażu Świętokrzyskiego)

Aktualnosci

Laser LUNULA - Przełomowa metoda leczenia i regeneracji paznokci.

Zniszczenia płytki paznokci dłoni i stóp to jeden z najbardziej uciążliwych problemów w dermatologii i medycynie estetycznej. Paznokcie uszkodzone lakierami, zniszczone intensywnymi zabiegami kosmetycznymi, lecz także chorobami np. cukrzycą, łuszczycą, liszajem płaskim to przyczyna zmartwień tysięcy kobiet i mężczyzn. Największym jednak problemem są zmiany paznokci o charakterze grzybiczym, często bardzo głębokie, dające ujemne wyniki w badaniach mykologicznych. 

 

         

STOPY A SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Według niektórych badaczy, w społeczeństwach cywilizowanych, ponad 80% osób ma jakiegoś rodzaju wady stóp. W większości przypadków nie sprawiają one znaczących dolegliwości i nie ograniczają normalnych czynności życiowych. Mają jednak znaczenie w przypadku czynności zawodowych lub sportowych wymagających szczególnej wydolności i sprawności kończyn dolnych.

 

U osób tych, zastosowanie korekty wad stóp w postaci indywidualnych wkładek korygujących,jest elementem znaczącym w osiągnięciach sportowych, bezpieczeństwie i ochronie stawów i prawidłowym rozwoju ruchowym. Jest to istotne w wyczynie sportowym, szczególnie jednak w dyscyplinach uprawianych rekreacyjnie, ze względu na ich masowość. Należą do nich:bieganie /jogging/, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis, jazda na rowerze, koszykówka, piłka nożna i ręczna i inne. Wkładki stosowane w każdej z powyższych dziedzin mają, oprócz indywidualnych elementów korekcyjnych, specyficzne cechy technologiczne zwiększające jakość uprawianego sportu.

W nawiązaniu do powyższego, niżej przedstawiono tezy z referatu wygłoszonego przez nasz zespół na Sesji Naukowej podczas Mistrzostw Polski Lekarzy w Narciarstwie Zjazdowym w 2013r. w Bystrem k/Baligrodu.

Jerzy Stodolny, Joanna Stodolna-Tukendorf

Wrodzone zaburzenia rozwojowe stóp wg Mortona i Rothbartai ich wpływ na uprawianie sportów narciarskich

Tzw. ukryte wrodzone wady stop zostały opisane przez Mortona i Rothbarta, stąd często używane nazwy: stopa Mortona, stopa Rothbarta.Wady te powodują istotne zaburzenia funkcji chodu, liczne niekorzystne następstwa w wyższych piętrach narządu ruchu, a także o czym będzie wspomniane, wpływają na dynamikę ruchu w narciarstwie zjazdowym i biegowym.

Oba te zaburzenia – stopa Mortona i stopa Rothbarta często współistnieją. Cechą omówionych wad stóp jest brak właściwego fizjologicznego podparcia przyśrodkowego przedziału stopy i w związku z tym jej pronacja i koślawienie podczas chodzenia.

Jak wspomniano, zaburzenia te mają wpływ na biomechanikę ruchu i technikę jazdy w sportach zimowych, o czym będzie mowa w dalszej części prezentacji.

Dokładne, pozafabryczne dopasowywanie obuwia narciarskiego do indywidualnej stopy prawidłowej ma na celu: 

  • poprawę komfortu dla prawidłowo zbudowanej stopy
  • poprawę dystrybucji sił przenoszenia ruchów stopy na nartę.

W obu powyższych przypadkach u narciarzy stosuje się: specjalne termoformowalne buty wewnętrzne, wtryski itp. a także wkładki do buta wewnętrznego – /Sidas, Formthotics/. Natomiast, w celu kompensacji i wyrównywania wad kończyn dolnych, w tym stóp, u narciarza stosowano dotąd różne regulacje cholewki butów – głównie tzw. canting, które niwelowały koślawość lub szpotawość kolan, niestety nie niwelowały koślawości stopy.

Wprowadzenie do narciarstwa zjazdowego techniki jazdy na krawędziach, a do narciarstwa biegowego kroku łyżwowego,zwiększyło wymogi doskonałego przylegania stopy do podeszwy buta.

Dobierając obuwie narciarskie, przy istniejącej wadzie stóp nie wystarczy wykonanie precyzyjnie dopasowanych do stopy wkładek /jak to się często robi w sklepach sportowych/, bowiem to odwzorowuje istniejącą wadę. Wkładka do buta narciarskiego winna korygować wadę oraz, w miarę możliwości,poprawiać komfort obuwia.

Zastosowanie wkładek uzupełniających deficyt przylegania stopy pronacyjnej/koślawej/ do podeszwy obuwia narciarskiego umożliwia wypełnienie przestrzeni pomiędzy uniesionym przyśrodkowym przedziałem stopy oraz zapobiega jego „opadnięciu” i pronacji w fazie obciążania.

Prawidłowa wkładka pozwala:

  • utrzymać oś podudzie – pięta bez powstawania kątowego odchylenia tej ostatniej,
  • precyzyjnie przenosić siły nacisku ze stopy na przyśrodkową krawędź buta bez konieczności nadmiernej „dostokowej” pracy kolan.
  • zniwelować istniejące, często odmienne, wady i różnice w budowie prawej i lewej stopy.

Zastosowanie wykonanych „na miarę” wkładek, zarówno do obuwia zjazdowego jak i coraz bardziej popularnego obuwia biegowego, w sposób zasadniczy poprawia precyzję i bezpieczeństwo jazdy – stąd konieczność badania stóp w profesjonalnych Gabinetach Podologii Ortopedycznej.